De maatstaf van alles: onze kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

De gecertificeerde productieprocessen voor ons gehele productportfolio maken kwaliteit mogelijk die maatgevend is. Als verantwoordelijk handelend en producerend bedrijf hebben wij de taak om de kwaliteits- en milieuaspecten, alsmede de veiligheid en de bescherming van de gezondheid in acht te nemen.

De basis hiervoor wordt gevormd door de internationaal geldende normen, klantspecifieke eisen en een geïntegreerd arbeidsveiligheidsmanagement. Alle medewerkers worden uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan kwaliteit, milieubescherming, veiligheid en gezondheid. Maar eerst en vooral is het de kerntaak van onze managers om onze principes uit te dragen en ze in de onderneming toe te passen.

Deze omvatten:

De verplichting om het reglement voor kwaliteitsen milieueisen, klantspecifieke eisen en eisen inzake arbeidsveiligheid toe te passen.

Toewijding om aan de wensen van de klant te voldoen en te streven naar een 0-fouten percentage.
De verplichting om te allen tijde te voldoen aan de wettelijke voorschriften en de operationele vereisten op het gebied van arbeidsveiligheid, om de eigen gezondheid en de gezondheid van collega’s te beschermen. Voorts moet bij alle operationele handelingen consequent aandacht worden besteed aan het voorkomen van ongevallen en arbeidsgerelateerde ziekten, maar ook van negatieve effecten op het milieu van de onderneming.